רב תרבותיות

בתקופה המודרנית יותר ויותר חברות מתאפיינות בריבוי תרבויות – אוסף גדול ומגוון של תרבויות השונות ונבדלות זו מזו.

לצד המונח "ריבוי תרבויות", המציין את העובדות הדמוגרפיות של מצב כזה, צמח המונח רב-תרבותיות (Multiculturism), המדגיש את חשיבות הקבלה של הזהויות התרבותיות השונות. חברה רב-תרבותית תשאל את עצמה מה האופן שבו היא פועלת לאור ריבוי התרבויות שבתוכה. גישה זו מדגישה את חשיבות הקבלה של זהויות תרבותיות שונות, יחד עם ההנחה שהאדם יכול להיות שותף בכמה הקשרים ומעגלים של זהויות, ולנוע בחופשיות ביניהם.

מגוון (Diversity) הוא מקבץ של תכונות וגישות אפשריות עם שונות בין אחת לשנייה, באופן שמנסה למקסם את היתרונות.

לאור שתי התפיסות הללו פועל המכון הדמוקרטי: הן בהכשרת אנשי חינוך לעבוד בחברה רב תרבותית ישראלית, והן באמצעות תרבות ארגונית המעודדת מגוון ושואפת להרחיב את הקבוצות החברתיות עמן הוא עובד במדינת ישראל.

חומרי עיון שיעניינו אותך במיוחד:

סינון בין כל חומרי העיון בנושא רב תרבותיות:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן