החממה בתכנית שבילים

"שבילים" היא תכנית ארבע-שנתית להכשרת אנשי חינוך מובילים ופורצי דרך ברוח החינוך הדמוקרטי, במכללת קיי בבאר שבע. 

פרויקט החממה הוא בלבו של תהליך הלימודים. ה"צמחים" הגדלים בחממה הם הסטודנטים המונחים בידי ה"גנן", המנחה (ה"חומם"). "הקירות השקופים" של החממה הם התהליכים הקבוצתיים המשמשים ראי לחברי הקבוצה ומטרתם לאפשר להם התפתחות אישית ומקצועית מיטבית . נקודת השיא של החממה היא בהפקת פרויקט חינוכי – אישי, חברתי או סביבתי – עד תום הלימודים.כמו כן התוכנית מזמנת  לסטודנט חוויית שותפות בקהילה לומדים דמוקרטית. בקהילה זו הוא יכול להשפיע ולבטא את ייחודיותו. ככלל:  התכנית כולה היא מרחב המבטא חינוך דמוקרטי מתוך אמונה שחוויית  ההתנסות במרחב כזה מהווה בפני עצמה מודל ללמידה עבור הסטודנטים. 

את החינוך הדמוקרטי מובילה תפיסה שלפיה חינוך לערכי הדמוקרטיה, לכבוד האדם ולעצמאות הוא מטרה מרכזית בשדה החינוך. החינוך הדמוקרטי מעודד היכרות של האדם עם עצמו – על שאיפותיו, על ייחודיותו, על האותנטיות שלו – וזאת בדרך של עבודה עצמית הכוללת פיתוח חשיבה ביקורתית וטיפוח אינטליגנציה רגשית. כל אלו יקדמו אותו להיות יוזם ויוצר במסגרת התחומים שמעניינים אותו, תוך כיבוד זכויותיהם של בני האדם בסביבתו הקרובה ובסביבתו הרחוקה. לפיכך החממה מתמקדת בהכשרת אנשי חינוך אקטיביסטים המכירים את עצמם, מנהלים את תהליכי הלמידה שלהם ויוצרים קשרים עם סביבתם. הם צומחים להיות מורים שתפקידם אינו רק העברת ידע דיסציפלינארי, אלא גם יצירת מפגש אותנטי ומעצים עם תלמידיהם, כמחנכים דיאלוגים.

חומרי עיון שיעניינו אותך במיוחד:

סינון בין כל חומרי העיון בנושא החממה בתכנית שבילים:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן