דמוקרטיה של מערכות

ארגונים דמוקרטיים הם "ארגונים שטוחים"- בניגוד לארגונים היררכיים. בארגונים כאלו קיימת חלוקה מחודשת של הסמכויות, על מנת לאפשר שותפות של חברי הארגון במוקדי הכוח. 

דרגות החופש של העובדים גבוהות הן באופי הגדרת התפקיד והן  במידת אוטונומיה לביצוע המשימות.  במערכת קיימות  פלטפורמות שונות המאפשרות לעובדים להיות שותפים בקבלת החלטות ושותפים בהתנהלות הארגונית.

ארגונים דמוקרטיים מתנהלים על פי  שלושה עקרונות מרכזיים:

פיזור אחריות: חלוקת תחומי האחריות השונים בתוך הארגון ומתן אוטונומיה.

העצמת עובדים: עקרון היוצא מנקודת הנחה כי העצמה אישית ופיתוח מקצועי מתאים יסייעו לעובדים להתמודד עם תחומי האחריות שלהם.

מנגנונים לקבלת החלטות משותפות: בארגונים דמוקרטיים קיימים מבנים שתפקידם שיתוף של העובדים בקבלת החלטות לפי מודלים שונים של השתתפותיות.

ארגון דמוקרטי מקיים בפועל תרבות דמוקרטית של שיתוף, דיאלוג וסינרגיה בין הפרט למערכת. פיתוח  מערכת (ארגונית, רשותית או קהילתית), כמערכת העובדת בדרכים ובכלים של ארגון שטוח, מהווה את אחד ממרחבי השפעה המרכזיים בהם עובד המכון, כחלק מהשאיפה לקדם חברה המבוססת על עקרונות וערכים של תרבות דמוקרטית. 

בשער זה תמצאו מידע מגוון על מערכות דמוקרטיות לסוגיהן. בחרנו להקדיש נושא נפרד למכון הדמוקרטי כמקום הנמצא בתהליך מתמיד של דמוקרטיזציה ארגונית. בצד החומרים התיאורטיים ניתן למצוא בשער זה מודלים לשינוי ארגוני וקישור למבחר של כלים ותוכניות בתחום , אותם ניתן למצוא  בהרחבה גם בשערים "קהלי יעד" ו "ארגז כלים".

אספנו בשבילך מגוון פריטי ידע בנושאים הבאים:

ארגונים דמוקרטיים

תרבות דמוקרטית במכון

השתתפותיות

תהליכי שינוי

חדשנות

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן