SML

למידה בניהול עצמי (Self Managed Learnin-  ׁSML) היא שיטה בה הלומד לוקח אחריות מלאה על תהליך הלמידה שלו: הוא בוחר מה הוא לומד, איך הוא לומד, איך הוא יעריך את הלמידה שלו. השיטה מתבססת על תפיסת למידה הוליסטית ומניחה שלמידה היא לא רק מאמץ קוגניטיבי אלא מעורבים בה גם רגשות, אמונות, ערכים ותפיסות עולם. השיטה מניחה כי הלמידה עצמה מתרחשת מחוץ לקבוצה הלומדת ושלמידה טובה יותר מתרחשת כשמדברים עליה. התפקיד של הקבוצה היא לתמוך בתהליך הלמידה ע"י שיחה על הלמידה  ולא להתאסף על מנת ללמוד ביחד את אותו הנושא ובאותה הדרך. 

השיטה פותחה על ידי פרופסור איאן קניננגהם ומיועדת ליישום לא רק במוסדות לימוד אלא גם בארגונים לצורך הפיתוח המקצועי של העובדים. התהליך מתחיל בבניית חוזה למידה במסגרת קבוצה קטנה בה  הלומדים עונים, בהצהרה לפני הקבוצה, כל אחד ואחת, על 5 שאלות, היוצרות את החוזה: מאיפה באתי? איפה אני היום? לאן אני רוצה להגיע? איך אגיע לשם? איך אדע שהגעתי? 

כאן תמצאו את כלים למתן מענה על השאלות ושיטות לעבודה עם קבוצת SML. המתודה עומדת בפני עצמה וגם מהווה מתודה עיקרית בשיטת החינוך אישי.

סינון בין כל חומרי העיון בנושא SML:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן