פדגוגיות דמוקרטיות

הפדגוגיה הדמוקרטית עוסקת בהוראה ולמידה הנובעות מרעיונות החינוך הדמוקרטי, ומהפרקטיקות הנוצרות במסגרתו, ויותר מכל היא פדגוגיה של מפגש. אם בחינוך הקונבנציונלי הידע נמצא במרכז מעשה ההוראה והלמידה, ובחינוך הפתוח הילד נמצא במרכז, הרי שבחינוך הדמוקרטי – מדובר בעצם המפגש: בין מבוגר משמעותי לילד, בין רעיונות, בין עשייה להתבוננות על העשייה, בין הלומד הייחודי לקבוצת הלומדים הייחודית ועוד.
הפדגוגיה הדמוקרטית מייצרת מודלים, מבנים ופרקטיקות, המאפשרים לבטא עקרונות מובילים בתרבות הדמוקרטית בתהליכי למידה:

 

  1. דיאלוג בין אנשים לקהילות: מתן כלים ויצירת מנגנונים לקיום דיאלוג מתמיד, מתוך כבוד לדמיון ולשונות והכרה בהם.
  2. אחריות פרט וקהילה: עיצוב מנגנונים ארגונים וקהילתיים התומכים בצמיחת הפרט מחד ובאחריות שלו להצמיח את הקהילה מאידך.
  3. השתתפותיות: הפעלת המרחב הציבורי בארגון או בקהילה באופן המאפשר מנהיגות השתתפותית ביחס למשימות ולאתגרים נבחרים, תוך הגדרה מוסכמת של חלוקת תפקידים בין ההנהגה לציבור.
  4. אקטיביזם חברתי: הכשרת יחידים וקהילות ללקיחת אחריות ונקיטת פעולות להשפעה על המרחב המשותף, תוך חשיבה ביקורתית ושימוש באמצעים של יצירתיות, חדשנות ויזמות.

כל אלה יוצרים יחד רלוונטיות לאדם ולעולם: פדגוגיה דמוקרטית היא פדגוגיה רלוונטית.

חומרי עיון שיעניינו אותך במיוחד:

סיור למידה למנהלי העיר חולון

מודל ימ"ה בהערכה- משוב מקדם ותהליך רפלקטיבי בתהליך הלמידה

מאגר ״שחריות״ מתוך אתר פיסגה בת ים

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן