שנה א- שנת חיפוש

שנה א'- שנת החיפוש
בשלב זה הסטודנט לומד על עצמו ועל העולם שבו הוא חי בעזרת התחומים שהוא מזהה כחזקות שלו וכאזור הצמיחה שלו, ויוצא לחיפוש אחר נקודות ההשקה של אלו עם העולם.
תהליך חיפוש זה הוא חלק מהכשרת איש חינוך הפעיל בעולם.

רב תרבותיות בתכנית שבילים

לפסוע בשבילי ה- Liberté, Égalité, Fraternité במבטא יהודי-ערבי דרומי;
הצצה לנעשה במרחב הדרומי של המכון

תכנית ״שבילים״ מייצרת שותפות יהודית-ערבית ובדרכה הצנועה, לסמן כיוון אחר בחברה הישראלית. התכנית מזמנת הוויה דמוקרטית סינרגטית המבוססת על שלושת העקרונות העומדים בבסיסה של הדמוקרטיה – חירות, שוויון ואחווה.

ספירלת החממה שנה ג

פריט ידע זה מתייחס לרציונל השנה השלישית במסלול הספירלי של החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים. פריט זה מתאר בקווים כלליים את הרציונל של שנה ג' והתחנות העיקריות של הספירלה בשנה זו.

ספירלת החממה שנה ב

תקציר: פריט ידע זה מציג את רציונל שנה ב של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים, ואת התחנות העיקריות במהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בשתי תמות עיקריות המלוות את שני האתגרים העיקריים של הסטודנטים בשנה זו:

  1. העשרת התפיסה והכלים של תרבות דמוקרטית ופדגוגיה דמוקרטית- המלווה את אתגר ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי הספר בעלי התפיסה החינוכית ה"מסורתית".
  2. השראה לתחילתו של מיזם חינוכי-חברתי- תהליך המיזם כולל חלימה, הגייה, תכנון ותחילת היישום של מיזם החינוכי-חברתי שעל הסטודנטים/ות ליצור.

ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה"אני מאמין חינוכי" של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה"אני מאמין חינוכי", של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים

ספירלת מסלול החממה ליזמות חינוכית חברתית- סמינר הקיבוצים ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת אנשי ונשות חינוך אידאליסטיים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. כאן נביא את העקרונות המרכזיים ואת ארבעת המהויות העומדות בבסיס התפיסה הרעיונית של מסלול החממה: חשיבה ביקורתית, ביטוי אישי, מודעות עצמית ואקטיביזם. ייעוד מסלול… קראו עוד ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים

ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים

ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת של אנשי ונשות חינוך אידאליסטים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. כאן נביא את העקרונות המרכזיים ואת ארבעת המהויות שהן: חשיבה ביקורתית, ביטוי אישי, מודעות עצמית ואקטיביזם.
ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת אנשי ונשות חינוך אידאליסטיים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. מסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית פועל ברוח זו מאז הקמתו לפני כ-16 שנים.
מסלול תלת-שנתי זה מבקש להוות פלטפורמה לעיצובם של דור מחנכי ומחנכות העתיד. דמות מחנך/ת העתיד, לפי החזון המיטבי של המכון הדמוקרטי, הוא אדם חושב, המאתגר את הפרדיגמות המקובלות, המתבונן בעצמו ויודע מהם מקורות ההנעה הפנימיים שלו, ומתוך כל אלו מבקש לפעול ולקחת חלק בעיצובו של עולם חינוכי וחברתי ראוי יותר.

ספירלת החממה- שנה א- ליבת הספירלה: החברותא

פריט ידע זה מתייחס למושג "קבוצת חממה" או "חברותא", המהווה את ליבת הספירלה של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים.
קבוצת החממה המקיימת את מפגשי החברותא היא קבוצת התפתחות וגיבוש זהות, המלווה, מהדהדת (Echo) ועדה (Witness) לתהליך התפתחותו של הסטודנט/ית הדמוקרטי. זוהי קבוצה פסיכו-פדגוגית, המהווה צירוף של קבוצת תוכן ומשימה עם קבוצת תהליך התפתחות. קבוצה זו מלווה את הסטודנט/ית במהלך גיבוש זהותו/ה החינוכית-חברתית, לאורך כל שלוש שנותיו במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית.