קטגורית של פריטי ידע: תהליך שינוי בבית הספר

חיפשתם: תהליך שינוי בבית הספר

תכנית חלוץ חינוכי- מהי?

חלוץ חינוכי היא תכנית המאתרת ומכשירה אנשי חינוך איכותיים לניהול ולתפקידי מנהיגות בבתי ספר בפריפריה החברתית גאוגרפית בישראל. התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא אתגר חברתי ומשותף, היא מצריכה תיאום, אמונה ובעיקר מנהיגות חינוכית מקצועית, חזקה ובעלת חזון. מנהיגות חלוצית של אנשי חינוך בעלי מוטיבציה, המכירים באתגרים ובעלי יכולת לעמוד בראש המחנה ולהנהיג את השינוי המתבקש. תוכנית חלוץ חינוכי הוקמה מתוך רצון להצמיח את שדרת המנהיגות הזו. פיתוח מנהיגות חינוכית בתכנית פיתוח המנהיגות של התכנית מבוסס על תפיסת On Job Training. לתפיסתנו, המפתח להכשרת מנהל ומנהיג בית ספרי טמון בשילוב בין הידע האקדמי, הידע המקצועי והעבודה המעשית. ההכשרה נעשית תוך …

פריטי ידע | Public, תהליך שינוי בבית הספר, תכנית חלוץ חינוכי
לקריאה

תהליך שינוי בבתי ספר חלוציים בפריפריה

מהלך שינוי בבית ספר המשתתף בתכנית חלוץ חינוכי מיוחד משלש בחינות: האחת – בהכנסת קבוצה המקדמת שינוי בדמותם של החלוצים. השנייה – בשותפות בין המנהל/ת לתכנית. השלישית – בצורך לערוך ולעשות התאמה של פדגוגיות חדשניות לאוכלוסיית בתי הספר החלוציים, שהינה לרוב אוכלוסיה של ילדים ונוער בסיכון ואו אוכלוסיה רב תרבותית ומגוונת. שתי הבחינות הראשונות הנן כוחות תומכי שינוי רבי עוצמה. אילולא הן, תהליך השינוי היה איטי יותר, נסמך רק על עבודת המנחה ומצומצם בהיקף ההשפעה שלו. כניסתה של קבוצת החלוצים יחד עם מנהל מחויב, מובילה לכך  שהאסטרטגיה העדיפה לתהליך השינוי הינה אסטרטגיית “סדר השכבות הפנימי”. התהליך בכל אחד ואחד מבתי …

פריטי ידע | Public, חלוץ חינוכי, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

תהליך שינוי בבית הספר

בליווי ארגון בית ספרי הייחודיות היא בהתייחסות לפדגוגיה. בבית הספר מתקיימת מערכת קשרים אמיצה בין אופיו של הארגון הבית ספרי לבין התהליך הפדגוגי. הכיתה מתפקדת כיחידה קטנה של הארגון הגדול, הפרקטיקה של התהליך הפדגוגי היא גם הפרקטיקה של היחסים והתהליכים הנהוגים בארגון. עוד מאפיין ייחודי לארגון הבית ספרי שהינו חלק מארגון גדול יותר- משרד החינוך,  ומושפע מאוד מהעירייה או מהמועצה שהוא חלק ממנה.

פריטי ידע | Public, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

תהליך שינוי בבית הספר

בליווי ארגון בית ספרי, ייחודיות השינוי היא בהתייחסות לפדגוגיה. בבית הספר מתקיימת מערכת קשרים אמיצה בין אופיו של הארגון הבית ספרי לבין התהליך הפדגוגי. הכיתה מתפקדת כיחידה קטנה של הארגון הגדול, הפרקטיקה של התהליך הפדגוגי היא גם הפרקטיקה של היחסים והתהליכים הנהוגים בארגון. עוד מאפיין ייחודי לארגון הבית ספרי שהינו חלק מארגון גדול יותר – משרד החינוך, ומושפע מאוד מהעירייה או מהמועצה שהוא חלק ממנה.

פריטי ידע | Public, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

מימדים בתהליך שינוי בבית הספר

תהליך שינוי בבית ספר מתייחס לארבעה ממדים: הממד הרעיוני, הממד הארגוני, ממד מערכות היחסים והממד הפדגוגי. ממדים אלו הם זירות הפעולה בהם תתבטא התרבות הדמוקרטית והחדשנות החינוכית והם שלובים ומשפיעים אחד על השני.

פריטי ידע | Public, חלוץ חינוכי, פריטים נבחרים, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

התאמת סדירויות ביהס לתהליך שינוי פדגוגי

מאת: סאני כרמלי תקציר השינוי הפדגוגי מתייחס להליכה לכיוון של פדגוגיה קונסטרוקטיביסטית (“המודל השלישי” בחינוך) בתהליכי למידה וביישומים כגון: PBL – למידה מבוססת פרויקטים או שאלות, קהילות חשיבה, קהילות לומדים וקהילות חקר. במסמך זה אתייחס ללמידה האחרת המבוצעת לעיתים בשם פרויקט למידה, אבל כוונתי יכולה להיות גם לקהילת חשיבה וכו’. הצורך לייחד מחשבה, זמן ומאמצים לנושא הסדירויות מבוסס על ההנחה (סרסון, 1996) כי כל ניסיון להנהיג שינוי בסביבה הבית ספרית דורש בין השאר שינוי כלשהוא בסדירויות הקיימות. התוצאות הקיימות כרוכות בשינוי של סדירויות קיימות, בביטולה של אחת מהן לפחות או בייצורן של חדשות. המהלך של הבאת שינוי פדגוגי לבית הספר …

פריטי ידע | PBL, Public, סדירויות, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה