קטגורית של פריטי ידע: ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים