קטגורית של פריטי ידע: למידה פעילה ומערבת

חיפשתם: למידה פעילה ומערבת

מדוע חשוב לשנות בבתי הספר?

עמי וולנסקי בהרצאתו מגמות שינוי בעולם החינוך 14 אומר שיש שתי מגמות חינוך מרכזיות בחינוך הציבורי והן נעות אחת ביחס לשנייה בתנועת מטוטלת: הנחת העבודה בתכנית חלוץ מתבססת על הניסיון והמחקר שתוארו. ראינו שחיזוק המנהיגות העצמית של העובדים ויצירת עבודה משמעותית הינם ממדים קריטיים ליצירתיות של עובדים ולחדשנות של ארגונים 1, לכן מושם דגש רב בתכנית על פיתוח המנהיגות והמובילות של החלוצים ועל מתן אפשרות לפיתוח מנהיגות של אנשי צוות המורים שקולט את החלוצים. על מנת לקדם חדשנות בבית ספר יש להשקיע במיוחד במבנה ארגוני ובתהליכים קבוצתיים כאלו המעודדים את המורים ואנשי הצוות לחשיבה עצמאית, ויצירה של המשימה המרכזית שלהם …

פריטי ידע | Public, למידה פעילה ומערבת, שינוי בבית הספר, תהליכי שינוי
לקריאה