קטגורית של פריטי ידע: חלוץ חינוכי

חיפשתם: חלוץ חינוכי

תהליך שינוי בבתי ספר חלוציים בפריפריה

מהלך שינוי בבית ספר המשתתף בתכנית חלוץ חינוכי מיוחד משלש בחינות: האחת – בהכנסת קבוצה המקדמת שינוי בדמותם של החלוצים. השנייה – בשותפות בין המנהל/ת לתכנית. השלישית – בצורך לערוך ולעשות התאמה של פדגוגיות חדשניות לאוכלוסיית בתי הספר החלוציים, שהינה לרוב אוכלוסיה של ילדים ונוער בסיכון ואו אוכלוסיה רב תרבותית ומגוונת. שתי הבחינות הראשונות הנן כוחות תומכי שינוי רבי עוצמה. אילולא הן, תהליך השינוי היה איטי יותר, נסמך רק על עבודת המנחה ומצומצם בהיקף ההשפעה שלו. כניסתה של קבוצת החלוצים יחד עם מנהל מחויב, מובילה לכך  שהאסטרטגיה העדיפה לתהליך השינוי הינה אסטרטגיית “סדר השכבות הפנימי”. התהליך בכל אחד ואחד מבתי …

פריטי ידע | Public, חלוץ חינוכי, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

מימדים בתהליך שינוי בבית הספר

תהליך שינוי בבית ספר מתייחס לארבעה ממדים: הממד הרעיוני, הממד הארגוני, ממד מערכות היחסים והממד הפדגוגי. ממדים אלו הם זירות הפעולה בהם תתבטא התרבות הדמוקרטית והחדשנות החינוכית והם שלובים ומשפיעים אחד על השני.

פריטי ידע | Public, חלוץ חינוכי, פריטים נבחרים, תהליך שינוי בבית הספר
לקריאה

מהו תהליך שינוי בארגון

שינוי ארגוני הנו תהליך שבו ארגונים עוברים ממצבם הנוכחי למצב עתידי רצוי. המטרה של שינוי מתוכנן היא מציאת דרך חדשה או משופרת לשימוש במשאבים ויכולות, על מנת להגדיל את הערך של העשייה הארגונית, ולשפר את השגת המטרות והיעדים של הארגון. המניע העיקרי לשינוי הנו זיהוי אי נחת הנובעת מפערי ביצוע, פערים בין הבצוע הרצוי לבצוע המצוי. שינוי מצריך תהליכי למידה וויתור על הישן למען החדש, ולכן הוא מאתגר, מעורר קושי והתנגדות.

פריטי ידע | Public, חלוץ חינוכי, תהליכי שינוי
לקריאה