קטגורית של פריטי ידע: הערכה

חיפשתם: הערכה

משילות משתפת תהליך מיפוי עירוני

המצגת מציעה גישות שונות וכלים שונים למיפוי, ומתייחסת לשאלות מה למפות? איך למפות? ומהם מקורות המידע למיפוי?

פריטי ידע | Public, הערכה, התחום המוניציפלי, מיפוי, משילות משתפת, שינוי ברשות
לקריאה

ממדים מרכזיים בתהליך שינוי בית ספרי וארגוני

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני מאת: ד”ר יעל שטיימברג תיאור מודל ארבעת הממדים להתבוננות עקבית על תהליכי שינוי מטרת המודל המוצג להלן הינה ליצור מסגרת עקבית להתבוננות אחר תהליכי שינוי ארגוני – הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים ( בבחינת רמת השפעה של השינוי). המודל מציג ארבעה ממדים המאפיינים תהליך של שינוי ארגוני, באשר הוא: ממד רעיוני, ממד ניהולי – ארגוני, ממד יחסים (אקלים) וממד למידה והתפתחות. על מנת לבחון באופן עקבי את התקדמות השינוי באופן ובקצב הרצוי, ניתן להתבונן על התהליכים המתרחשים דרך ארבעת הממדים כארבע פרספקטיבות. בפועל, בעולם הארגוני המורכב, …

פריטי ידע | Public, הערכה, שינוי בבית הספר, שינוי ברשות, תהליכי שינוי
לקריאה