קטגורית של פריטי ידע: הגן הזה הוא אני

חיפשתם: הגן הזה הוא אני

חוברת הגיל הרך

החוברת מציגה 15 סיפורים של גנים ברמת גן הפועלים על פי מודל “הגן הזה הוא אני”.

פריטי ידע | Public, הגיל הרך, הגן הזה הוא אני, פדגוגיות דמוקרטיות
לקריאה