שער: תהליכי שינוי

סגירה

נושאים

תהליך שינוי בבית הספר

בליווי ארגון בית ספרי, ייחודיות השינוי היא בהתייחסות לפדגוגיה. בבית הספר מתקיימת מערכת קשרים אמיצה בין אופיו של הארגון הבית ספרי לבין התהליך

שינוי ברשות

התחום המוניציפלי במכון לחינוך דמוקרטי מסייע לרשויות ולערים לקדם שינויים חברתיים וחינוכיים באמצעות כלים המבוססים על ערכים דמוקרטיים ומקיימים תרבות

ליווי תהליכי צמיחה

אחת המשימות שלנו כמנחים במכון היא ליווי תהליכי צמיחה. מה זאת צמיחה? מה בין צמיחה להתפתחות? בין האישי למקצועי?

הכשרת סוכני שינוי

אחד מתחומי הפעילות המרכזיים של המכון הוא הכשרת סוכני שינוי לפיתוח תודעה דמוקרטית והובלת תהליכים המצמיחים תרבות דמוקרטית, בעיקר בפריפריה