תכנית מנהיגות השתתפותית במעונות היום פועלת ב- 4 השנים האחרונות עם אגף מעונות היום בויצו במטרה לפתח מודל לשינוי במעונות היום בישראל.  התכנית פועלת בשטח עם צוותי המעונות ועם מטה הארגון, במטרה לפתח מודל אינטגרטיבי המשלב היבטים ארגוניים מערכתיים והיבטים פדגוגיים. הנחת העבודה שלנו היא כי תרבות דמוקרטית היא הבסיס הן לסביבת עבודה מיטיבה המאפשרת תחושת שייכות ויציבות של העובדות, והן לאיכות חינוך-טיפול ופדגוגיה המותאמת למאה ה-21.

 בשנים האחרונות אנו מפתחים מודל המקדם תרבות של מנהיגות השתתפותית במעונות היום, בשיתוף עם אגף מעונות היום בוויצו ותמיכה של מספר קרנות שמעוניינות לקדם נושא זה. הנחה מרכזית שמלווה אותנו היא שתרבות דמוקרטית במעונות היום תייצר בסיס הן למקצועיות בעבודת הטיפול-חינוך, והן לרווחה ותחושת השייכות של צוות המעון אשר יתרמו לאורך זמן לשימור עובדות ועובדים במערכת.

 אנחנו מתבססים על כמה עולמות ידע תיאורטים:  תיאוריות סוציו-תרבותיות הן הבסיס בכל הנוגע לתפיסה של למידה וידע. הגישה החינוכית לגילאי לידה עד שלוש  היא של מודל חינוך -טיפול (Educare). תיאוריות ארגוניות חדשות של השתתפותיות מנחות אותנו ביחס לתהליך הארגוני, ולבסוף, מודל התקשורת המקרבת מאפשר לחבר את כל ההיבטים השונים אל מערכות היחסים, שהן בלב הארגון והפדגוגיה.

אז מה הקשר בין תרבות דמוקרטית ומעונות יום? איך נראית מערכת מעונות יום המבוססת על תרבות דמוקרטית?

מתוך 4 עקרונות הפעולה של תרבות דמוקרטית שהגדרנו במכון (דיאלוג בין אנשים ובין קבוצות , השתתפות והשתתפותיות , הדדיות בין קהילה ופרט , ואחריות חברתית פעילה) שניים רלוונטיים במיוחד להקשר של מעונות היום הם יחסים של דיאלוג,   והשתתפותיות.

שני עקרונות פעולה נוספים הלקוחים מתוך עולם הפרקטיקות של תרבות דמוקרטית, הצטרפו למודל העבודה כמתווים את דרך הפעולה שלנו בהובלת השינוי:  קהילות למידה, ועבודה במעגלים מקבילים.

נבנה ציר הנחייה של חמישה שלבים כעוגן לתהליך השינוי:

בירור נחת/אי נחת , זיהוי צרכים, שאלה מניעה ולמידה משותפת, פיתוח סדירויות, ורפלקציה.

  הבניית התהליך לשלבים ברורים ועקביים מאפשרת ליצור שפה משותפת ביחס לתהליכים בתוך הארגון ומקנה כלים להובלה עצמית של התהליכים בהמשך.

 מסגרת התכנית בויצ"ו נבנתה מתוך חשיבה משותפת עם מטה הארגון, כמעין משפך:

שנה א: השתלמות לכל מנהלות המעונות בויצו: היכרות עם שפת ה'צרכים' ומודל התקשורת המקרבת (מרשל רוזנברג) והעלאה למודעות של חשיבות השמעת קול המטפלות במעון.

שנה ב: התמקדות ב 13 מעונות שקיבלו ליווי אישי במעון לצד השתלמות למנהלות. הנעת תהליכים השתתפותיים המערבים את המטפלות בקבלת החלטות במעון.

שנה ג:, המשך ליווי בתוך המעונות העמקת העבודה ההשתתפותית עם המטפלות, השתלמות למנהלות, עבודה מערכתית עם מטה ויצו.

שנה ד: (הנוכחית, 2019-2020) עבודה מערכתית נרחבת עם מטה הארגון, עבודה ממוקדת בתוך המעונות בדגש על איכות חינוך-טיפול במעון.

אופי העבודה בשנה הנוכחית

עבודה מערכתית: ליווי אישי של מנהלת אגף מעונות היום ושל מפקחת בכירה נוספת, עבודה עם צוות המדריכות והאחראית עליהם במטרה לבנות הגדרת תפקיד ותוכן ברוח השפה ההשתתפותית, הובלת צוות היגוי לתכנית והשתלמות קבוצתית למנהלות מעונות. בניית נרטיב לארגון.

עבודה עם צוותי מעונות היום: לאחר שנתיים של ליווי במעון נבנו מספר אפשרויות של נתיבים לליווי מתקדם: כתת מגדלור בתוך המעון, צוות מוביל/ניהול, מעון מגדלור, מפגשי למידה אזוריים, והשתתפות בהשתלמות מנטוריות השתתפותיות.  כל מעון בחר בנתיב המתאים לו. העבודה על איכות החינוך-טיפול במעון מתמקדת השנה ב – 3 תחומים שהוגדרו יחד עם ויצו : סביבה חינוכית, פעילות ואינטראקציות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *